• Giỏ hàng
  Bạn có 0 sản phẩm
 • Liên kết website
  Thống kê
 • Truy cập: 70204
 • Online: 9
 • Tiết kiệm Bưu Điện
 • Liên hệ mua hàng
 • Số lượng:

 • Chi tiết sản phẩm
 •   Tiết kiệm Bưu điện là hình thức huy động mọi nguồn tiền nhàn rỗi trong các tầng lớp dân cư được thực hiện trên mạng lưới bưu chính viễn thông công cộng nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển cho các dự án của Chính phủ và theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

  NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN:

        Các hình thức gửi tiền tiết kiệm Bưu điện:
            Tiết kiệm Bưu điện không kỳ hạn có lãi là hình thức gửi tiền tiết kiệm không ấn định thời hạn gửi và rút tiền tiết kiệm. Người gửi tiền được hưởng lãi suất theo qui định.
            Tiết kiệm Bưu điện có kỳ hạn có lãi là hình thức gửi tiền tiết kiệm cho phép người gửi gửi và rút tiền tiết kiệm một lần theo kỳ hạn. Người gửi tiền được hưởng lãi suất tiền gửi theo qui định đối với các kỳ hạn tương ứng. Doanh nghiệp qui định các kỳ hạn gửi tiền cụ thể.  
            Tiết kiệm bưu điện gửi góp có lãi là hình thức gửi tiền tiết kiệm cho phép người gửi định kỳ gửi góp tiền tiết kiệm và rút toàn bộ tiền gửi một lần khi đến hạn. Người gửi được hưởng lãi suất tiền gửi góp theo qui định đối với kỳ hạn tương ứng.
        Nguyên tắc tính lãi:
         1.  Lãi xuất huy động tiền tiết kiệm Bưu điện do doanh nghiệp qui định phải tuân theo các qui định của pháp luật, phải phù hợp với lãi suất thị trường và phù hợp với mặt bằng lãi suất tại từng thời điểm đối với từng hình thức gửi tiền tiết kiệm trên cơ sở bảo toàn vốn và bù đắp các chi phí.
        2.  Khi lãi suất thay đổi thì:
              +  Đối với tiền gửi tiết kiệm Bưu điện không kỳ hạn: áp dụng mức lãi suất mới kể từ ngày công bố thay đổi lãi suất.
              +  Đối với tiền gửi tiết kiệm Bưu điện có kỳ hạn: áp dụng mức lãi suất cũ cho đến hết kỳ hạn.
              +  Đối với tiền tiết kiệm Bưu điện gửi góp:áp dụng mức lãi suất mới kể từ kỳ gửi góp tiếp theo.
        Cách tính tiền lãi:
         1.  Tiền lãi đối với tiền gửi tiết kiệm Bưu điện không kỳ hạn được tính theo ngày. Thời gian tính lãi được tính kể từ ngày gửi tiền đến ngày trước ngày rút tiền. Tiền lãi được tính nhập vào gốc hàng tháng vào ngày cuối tháng và được tính vào ngày rút hết số dư.
         2.  Tiền lãi đối với tiền gửi tiết kiệm Bưu điện có kỳ hạn được tính theo kỳ hạn gửi trên cơ sở số tiền gửi, kỳ hạn và lãi suất kỳ hạn. Tiền lãi được tính một lần vào ngày đến hạn.
         Nếu đến hạn, người gửi không đến rút tiền và không có yêu cầu gì khác thì doanh nghiệp tự động nhập lãi vào gốc. Số tiền gửi tiết kiệm mới sẽ được chuyển sang kỳ hạn mới theo kỳ hạn đã gửi và được hưởng lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn tương ứng công bố tại thời điểm chuyển kỳ hạn.
         3.  Tiền lãi đối với tiền tiết kiệm gửi góp được tính trên cơ sở số tiền gửi góp từng kỳ, kỳ gửi góp và lãi suất gửi góp. Tiền lãi được tính từng kỳ gửi góp và được nhập vào gốc vào ngày kết thúc kỳ hạn gửi góp.
        Khi lãi suất thay đổi:
         +  Đối với tiền gửi tiết kiệm Bưu điện không kỳ hạn:áp dụng mức lãi suất mới kể từ ngày công bố lãi suất.
        +  Đối với tiền gửi tiết kiệm Bưu điện có kỳ hạn: áp dụng lãi suất cũ cho đến hết kỳ hạn.
        +  Đối với tiết kiệm Bưu điện gửi góp: áp dụng mức lãi suất mới kể từ kỳ gửi góp tiếp theo.
        Mức tiền gửi tối thiểu:
        +   Đối với tiết kiệm có kỳ hạn: 50.000 đồng
       +   Đối với tiết kiệm gởi góp: 50.000 đồng cho mỗi lần ký gửi
 • Hỗ trợ online
 • Hotline: 073.3878414
 • Bán hàng
 • Bán hàng
 • Kỹ Thuật - BH
 • Quản lý - ĐH
 • Sản phẩm nổi bật