• Giỏ hàng
  Bạn có 0 sản phẩm
 • Liên kết website
  Thống kê
 • Truy cập: 70210
 • Online: 8
 • Giới thiệu

           Bưu Điện Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 582/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động từ 01/01/2008, là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.

  - Tên đầy đủ: BƯU ĐIỆN TỈNH TIỀN GIANG

  - Tên giao dịch Quốc tế: TIENGIANG POSTOFFICE

  - Giám đốc: Ông Nguyễn Bé Năm

  - Trụ sở chính: Số 71A Nam Kỳ Khởi Nghĩa - P.4 - TP. Mỹ Tho -Tiền Giang

  - Điện thoại: 073.3873201

  - Fax: 073.3883993

  - Website: http://www.postshop.com.vn

         

          » Chức năng nhiệm vụ được giao:

  1 - Thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng trên địa bàn tỉnh.

  2 - Cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích theo quy hoạch, kế hoạch phát triển bưu chính của TCT và những nhiệm vụ công ích khác do TCT giao hoặc cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền yêu cầu.

  3 - Kinh doanh các dịch vụ bưu chính, chuyển phát, PHBC, tài chính, ngân hàng trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh.

  4 - Hợp tác với doanh nghiệp viễn thông cung cấp, kinh doanh các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

  5 - Tư vấn, nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực Bưu chính, chuyển phát.  

  6 - Tổ chức kinh doanh các ngành nghề khác theo qui định của pháp luật và được TCT cho phép.

  Hỗ trợ online
 • Hotline: 073.3878414
 • Bán hàng
 • Bán hàng
 • Kỹ Thuật - BH
 • Quản lý - ĐH
 • Sản phẩm nổi bật